måndag 12 oktober 2015

Filosofiskt om prostitution


I SR Filosofiska Rummet var ämnet igår "Prostitution, Varför inte?". 

Tre olika tänkare samt en sexsäljare diskuterade om prostitution är acceptabel eller ej. Gruppen bestod tre kvinnor och en man. Petra Östergren är en av kvinnorna och hon har bra forskningskunskap. Min reflektion var att de tre kvinnorna betraktade prostitution som ett avtal mellan två myndiga person om en tjänst som ersätts med pengar. Mannen i sällskapet däremot var mycket kritisk och han grundade sin åsikt på EN egen erfarenhet i Amsterdams glädjekvarter, där en tillsynes minderårig hade erbjudit honom sex mot pengar. En incident som i sig är olaglig, då flickan var minderårig och därmed inte relevant som argument.
En av kvinnorna hade tidigare sålt sex. Hon gav en mycket nyanserad beskrivning av sitt yrke. Hon sålde en tjänst som hon var bra på. 

Avstampet kom från Amnestys beslut att betrakta prostitution som laglig. Det verkar som en mer verklighetsförankrad syn på prostitution håller på att växa fram.

The Prostitute av Joana Coccarelli, Flickr (Narghi-La)http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/614171?programid=793


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar